به گزارش اکوایران، در پایان روز اول این نشست علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران نسبت به این دور از مذاکرات ابراز خوشبینی کرد و خبر از تشکیل کارگروه لغو تحریم‌ها از امروز داد.

دیگر طرفین مذاکره‌کننده در دور هفتم گفتگوهای کمیسیون برجام هم روز اول این گفتگوها را مثبت ارزیابی کردند.