طبق اعلام وزیر اقتصاد، بانک‌های دولتی که با نرخ سودی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول واعتبار وام پرداخت کرده‌اند، موظف شده‌اند تا این سود را برگردانند که این موضوع می‌تواند باعث ناترازی شدیدی در شبکه بانکی شود.

صف تقاضا برای تسهیلات در کشور به دلیل نرخ بهره تسهیلات در شبکه بانکی که پایین‌تر از تورم است همیشه وجود داشته و به نوعی یک جایزه برای وام گیرندگان به شکل پیش فرض از قبل بوجود میاید، حال دولت سیزدهم یک اپشن جدید هم برای وام گیرندگان در نظر گرفته است؛ هر بانک دولتی که با نرخ سودی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار وام پرداخت کرده است، حالا موظف شده تا سود دریافتی بالاتر را به وام گیرندگان برگرداند، این موضوع در حالی است که احتمالا این بانک ها با نرخی بالاتر به سپرده گذارها هم سود پرداخت کردند و این موضوع یعنی ایجاد ناترازی شدیدتر در شبکه بانکی.

بانک مرکزی در گزارشی که دیروز رسما اعلام کرده است، بانک‌ها در بازار بین بانکی با کسری قابل توجهی روبرو هستند که همین عامل موجب رشد نرخ بهره بین بانکی تا بیش از ۲۱ درصد بوده است؛

بانک مرکزی سعی کرده تا در قالب عملیات بازار باز و اختصاص اعتبارات قاعده مند این کسری رو پاسخ بدهد اما این تصمیم جدید کار بانک مرکزی را سخت‌تر خواهد کرد بطوری که مجبور خواهد شد تا نرخ بهره را بالاترببرد  و در نهایت بر کل های پولی تاثیر بگذارد.


بیشتر بخوانید؛

تصمیم عجیب دولت درباره وام های بانکی