روزن علت این موضوع را بالاگرفتن اختلافات داخلی در کنگره و اضافه شدن دموکرات‌های کنگره به جمع مخالفین عنوان کرده و بنظر می‌رسد دولت بایدن قصد دارد تا با تعویق مذاکرات و برگزاری انتخابات در کنگره فضا را بعد از این زمان بهتر مدیریت کند.

دنیای اقتصاد هم در تیتر یک خودش به این ‌موضوع پرداخته که در کیوسک صبحگاهی امروز بررسی خواهیم کرد.

علاوه بر ماجرای برجام امروز روزنامه‌ها با تضادهای مختلفی در تقابل با یکدیگر منتشر شدند، از نگرانی برای مهاجرت نخبگان تا امیدواری همشهری به بازگشت آنان و تیترهای مخالفین و موافقین بازگشت کیروش که بر‌ روی صفحه اول مطبوعات هفدهم شهریور نقش بسته است.

پایان ماموریت سفیر جنجالی روسیه هم از دیگر نکات برجسته مطبوعات در کیوسک صبحگاهی امروز است.