در صفحه نخست امروز روزنامه، تلاش شده رخ نامرئی آرا به تصویر کشیده شود. روزنامه بسته به تمایلات سیاسی برداشت‌های متفاوتی داشته‌اند و از زاویه برداشت خود خواستار شنیدن صدای رای مردم شده‌اند.

دنیای اقتصاد از رقیب یک نظریه کلاسیک اقتصادی در حوزه تورم و بیکاری رونمایی کرده.

وطن امروز هم حواشی کنسرت ابی در هانوفر آلمان را با تیتر بیمارها علیه دکتر پوشش داده؛ این روزنامه ممانعت از حرف پروفسور سمیعی را توهین به یکی از مفاخر علمی دانسته است.