مرکز پژوهش‌های مجلس مدتی پیش در یک گزارش اعلام کرد که حدود  ۵۸.۵ درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت هفت قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند و در مقابل ۲۸.۶ درصد ترجیح می‌دهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومان نقدی اختصاص پیدا کند. نتایجی که بعضی از کارشناسان را متعجب کرده است.

این نتایج یعنی یعنی مردم کوپن را به یارانه‌ای که پیشتر وعده انتخاباتی بعضی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود، ترجیح می‌دهند؟ این نتایج چطور به دست آمده است؟

در اینباره با نرگس درویش، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد اقتصاد رفتاری از هند گفت‌وگو کردیم.