فرهاد نیلی، اقتصاددان، در ارائه خود، اعلام میکند که شرکت ها به درستی این دغدغه را مد نظر قرار داده اند و مساله نقدینگی را در اصل جریان نقدی شرکت ها میداند.

نیلی به عنوان یکی از سخنرانان در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که در چهارم اردیبهشت ماه برگزار شد، اعلام می کند دولت به دلیل کسری بودجه به یکی از مکنده های منابع تبدیل شده است و به شرح تاثیر تحریم در انجماد نقدینگی و راه حل هایی موضعی برای این مساله میپردازد. این گزارش توسط شرکت مشاوره مدیریت ایلیا و با همکاری گروه رسانه ای دنیای اقتصاد تهیه شده است.