در آن سال ها که دلار حدود ۹۰۰ تومان بود و حداقل حقوق یک کارگر نیز ۱۵۰ هزار تومان، سکه های این شرکت به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان فروخته می شد. پس از گذشت  سالها و انهدام شرکت های هرمی در ایران، چه بر سر سکه های کلکسیونی گلد کوئست آمد؟