حذف چهار نقطه!

برای چندمین بار این بحث مطرح شده است که چهار صفر از پول ملی کشور حذف شود. بدین ترتیب واحد رسمی پول کشور به تومان تغییر می کند. باید دید سرانجام تصویب این لایحه در مجلس چیست.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد