موزه گردی با اکو ایران

در روز جهانی موزه(18 می- 28 ادریبهشت) بنا داریم شما را به یک سفر فرهنگی – اقتصادی در دل پایتخت دعوت کنیم ، با نمایشی موجز از 7 موزه ای که فلسفه وجودی شان با اقتصاد پیوند خورده، شما را به تماشای برشی از تاریخ اقتصادی این سرزمین دعوت میکنیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد