۴ خطای رفتاری در بورس!

هیجان در بورس موج می زند. قطعا در این فضا، میزان اشتباهات افراد هم بالا می رود. در این گزارش به متداول ترین خطاهای رفتاری در بازار پرداخته شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد