بهره برداری از جنگلهای شمال، ممنوع یا ضروری؟!

جنگلهای شمال کشور یک ثروت ملی هستند و باید بر اساس علم جنگلداری در خدمت رشد و توسعه کشور باشند.

برای حفاظت از آنها، در سال های اخیر دولت و مجلس با تصویب بند ف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه از بهره برداری چوبی کارشناسی، فنی و مجاز از این جنگلها صرف نظر کردند.

این در حالی است که این بهره برداری مجاز که در قالب طرح های جنگلداری صورت می گرفت، نه تنها وسیله اعمال مدیریت دولت بر این عرصه ها و ضامن به یغما نرفتن آنها بود، بلکه بر اساس اصول علم جنگلداری، اسباب پرورش و تداوم رشد جنگل‌ها و پیشگیری از افزایش قاچاق چوب نیز بود.

اکوایران سعی کرده است در این مناظره که بمناسبت روز جهانی تنوع زیستی (22مه) منتشر می شود، شرایط فعلی مدیریت این جنگلها را بویژه از بعد اقتصادی با حضور کارشناسان بررسی کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد