ویدئو های مرتبط

دارا یکم، شکست دولت در تجربه اول؟

مشارکت پایین مردم در خرید صندوق واسطه گری مالی یکم دولت را در فروش کامل صندوق ناکام گذاشت. حال، موفقیت عرضه صندوق های دوم و سوم در ماه های آتی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد