قرعه خودرو به نام خوش شانس ها

ثبت نام متقاضیان خودرو از فردا آغاز می شود؛.

 در این طرح قرار است 25 هزار خودرو از طرف دو خودروساز به مشتریان تحویل شود

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد