پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار

فعالان بخش #خصوصی بر این باورند که راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار تنها اقدام عملی پس از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار تاکنون است. با این حال اینکه این ادعا تا چه حد با واقعیت همخوانی دارد را باید در هفته های آینده و در عرصه عمل مشاهده کرد...

مسئولان اقتصادی معتقدند که به‌واسطه «پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار» مدت زمان لازم برای شروع کسب و کار در ایران را ۶۹ روز کاهش داده اند.

بر این اساس متقاضیان راه‌اندازی #کسب_و_کار می‌توانند ظرف مدت سه روز مجوزهای لازم را اخذ و کارشان را آغاز کنند. این در حالی است که به گفته متولیان امر، پیش از این بیش از ۷۲ روز برای دریافت #مجوزهای لازم کسب و کار زمان نیاز بود.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد