دستفروشی بکنیم یا نه؟

به روایتی در تهران ۶۰ هزار دستفروش فعالیت میکنند. عضو هیئت ریئسه شورای شهر تهران میگوید، دستفروشی، مصداق بارز سد معبر است و باید طبق قانون با این پدیده برخورد شود. بساط گستران هم میگویند در شرایط اقتصادی کشور چاره ای جز دستفروشی ندارند و به درآمد آن محتاج هستند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد