ویدئو های مرتبط

روز شانس بورس

رشد همگن بازار و جو مثبت امروز، شاخص را بالا کشید.

صف های خرید به صف های فروش پیشی داشتند و در عین حال، همچنان ردپای هیجانات هم در بازار دیده می شد. 

همپایی شاخص کل و شاخص هم وزن در رشد و همچنین رشد معاملات خرد و حجم معاملات هم قابل توجه بود و به نظر می رسد که با ادامه این روند رکورد جدیدی در بورس به ثبت برسد.

انتظار می رود که با ورود صندوق یکمی ها موج های جدیدی هم در بازار دیده شود.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد