پاداش 1.5 درصدی به مودیان خوش حساب

وزیر اقتصاد در اتاق بازرگانی تهران از بخشودگی جرایم مالیاتی و پاداش 1.5 درصدی به مودیانی خبر داد که زودتر اظهارنامه خود را ارایه کنند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد