بهار بورس، دلار و بازار پولی

بهار 99 در حالی برای بازار سرمایه به پایان رسید که بازدهی شاخص کل بورس در حدود 150 درصد نسبت به ابتدای سال رشد پیدا کرد. در همین مدت دلار هم از مرز 18 هزار تومان عبور کرد... با بررسی شواهد موجود و آمار بانک مرکزی در خصوص سپرده ها چه نتیجه ای میتوان گرفت؟ تابستانی داغ در راه است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد