حقوقی ها فروختند، حقیقی ها خریدند

امروز میز فروش حقوقی ها بود و حقیقی ها هم از این میز بیشترین استفاده را بردند. کفه بازار هم بیشتر به سمت خودرویی ها و بانک ها سنگینی می کرد. نتیجه خرید و فروش ها به سود شاخص تمام شد و شاخص کل با عدد یک میلیون و 270هزار واحد به کار خود پایان داد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد