دفاتر پیشخوان، کارچاق کن کارگزاری های خاص

دفاتر پیشخوان به پشیبانی از کارگزاری های خاص، تخلف می کنند و این کارشکنی ها صدای مردم را در آورده است. این در حالی است که کارگزاری های با پرداخت هزینه های تبلیغاتی پیدا و پنهان، وفاق دفاتر پیشخوان را به دست آورده اند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد