خداحافظی با اقتصاددان عدالت‌خواه

جمشید پژویان اقتصاددان به دلیل نارسایی کلیوی و ابتلا به کرونا در گذشت. او تئوریسن هدفمندی یارانه‌ها بود و بنای اجرای این قانون را نهاد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد