گرانی مرغ و سیاست های اشتباه

کشتن جوجه های یک روزه، رشد سرسام آور قیمت خوراک طیور و ورشکستگی 6 تا 7 هزار مرغدار باعث گران شدن قیمت مرغ شد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد