بهره برداری اندک تولید از بازار سرمایه

نایب رییس اتاق ایران در گفتگوی اختصاصی با اکو ایران :بازار سرمایه در طول یکسال ۶۰۰ درصد رشد کرد اما سهم تولید از بزرگ شدن بازار سرمایه ناچیز بود. فقط۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی آمد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد