فریب تجدیدارزیابی را نخورید

شاخص مرز روانی یک میلیون و پانصد هزار واحد را شکسته و گرمی خاصی در معاملات دیده می شود. در این بین هر کس به زبانی تحلیلی از شرایط امروز و فردا دارد. زینب کاظمی کارشناس بازارسرمایه از سهامداران می خواهد محاسبات دقیقی داشته باشند و فریب ترفندهای چون تجدید ارزیابی را نخورند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد