عرضه‎های کوچک، کارمزدهای بزرگ

در روزهایی که از شاخص گرفته تا میزان مشارکت مردم در عرضه اولیه‎ها، رکوردها در حال جابه‎جایی است، یقینا دوران خوشی برای کارگزاری‎ها در حال رقم خوردن است. از بحث‎های پرچالشی که در این روزها مطرح می‎شود، میزان کارمزدی است که از طرف کارگزاران از مردم گرفته می‎شود. این امر در عرضه‎ اولیه‎ها بیش از پیش به چشم می‎آید. *این گزارش، برگرفته از سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم دکتر حیدری و دکتر ابراهیم‎نژاد است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد