چهار سناریو برای جهان پساکرونا

"دارون عجم اغلو" اقتصاددان و متفکر معاصر را در ایران با دو کتاب " چرا ملت ها شکست میخورند؟" و " دالان باریک آزادی" می شناسند. استاد دانشگاه MIT به تازگی در وب سایت " پروجکت سندیکت" یادداشتی منتشر کرده و در آن از چهار سناریوی پیش روی دولت ها در روزگار پسا کرونا می گوید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد