فقر،تله ی اقتصاد ایران

شاخص فلاکت در ایران ۲۶ درصد رشد کرده و به ۴۵/۵ درصد رسیده است. بیکاری ، تورم بالا،رشد متفی اقتصادی تله های اقتصاد ایرانند.تداوم روند این شاخص ها نگران‌کنده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد