افزایش ناچیز نرخ سود بانکی موثر نیست

شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را افزایش داد. سیاست‌گزار پولی، سبد سپرده گزاری را نیز متنوع کرد اما آیا نرخ ۱۶ درصدی سود سپرده مشکل گشاست؟ افزایش نرخ بهره چه اثری بر بازارهای موازی دارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد