بسته جدید ارزی بانک مرکزی و نظر فعالان اتاق بازرگانی

جدیدا بسته جدید ارزی از سوی سیاستگذار پولی ابلاغ شده است. بسته ای که در همین مدت نظرات مخالف عدیده ای از سوی فعالان اتاق بازرگانی در بر داشته است. به نظر میرسد که محدودیت های ارزی دولت سبب فشار مضاعف به فعالان اتاق بازرگانی و صادرکنندگان شده است

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد