ویدئو های مرتبط

نگاهی به زندگی و نظریات فردریش فون ویزر

فردریش فون ویزر اقتصاددان اهل اتریش ، که در کنار کارل منگر و یوجین فون بوم باورک یکی از سه بنیانگذار مکتب اقتصادی اتریش است.اقتصاددانی ژرف اندیش که در جایگاه مبدع مفهوم هزینه فرصت تفسیر جدید از نظریه مطلوبیت ارائه داد. در این سری ویدئوها به زندگینامه اقتصاددان بزرگ و بسط اندیشه های آنها می‌پردازیم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد