ویدئو های مرتبط

جمعیت جهان تا سال ۲۱۰۰ به چه رقمی می رسد؟

تازه‌ترین برآوردها حاکی از آن است که جمعیت جهان زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد اوج خود را در سال ۲۰۶۴ با ۷/ ۹ میلیارد نفر تجربه خواهد کرد و پس از آن با طی روندی نزولی به سطح ۸/ ۸ میلیارد نفر در سال ۲۱۰۰ باز می‌‌گردد. جمعیت جهان براساس آمار سال ۲۰۱۷ رقمی معادل ۴/ ۷ میلیارد نفر است. اما افزایش جمعیت برای کشورها مزیت محسوب می‌شود؟ پاسخ برخی از اقتصاددانان منفی است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد