بورس، بازیگردان جدید مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد، بازار سهام بازیگردان بازار مسکن شده، چرا که کم‌ریسک‌ترین گزینه برای انتقال دارایی‌های بورسی، بازار مسکن است. اتفاقی که باعث شده عمده تقاضای حاضر در بازار مسکن برای خرید آپارتمان، تقاضای سرمایه‌ای شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد