رقابت بلوک شرق و غرب بر سر واکسن کرونا

خبرهای مراحل واکسن در کشورهای مختلف یکی پس از دیگری به گوش می‌رسد. از طرفی پوتین خبر ساخت واکسن در روسیه را می‌دهد و از سوی دیگر ترامپ پیش خرید واکسن می‌کند تا در صورت تایید، امتیاز فروش و اولویت استفاده از آن را داشته باشد. باید دید سرنوشت این رقابت به نفع کدام بلوک تمام می‌شود؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد