آیا اپراتورها هزینه کاربران را بر می‌گردانند؟

از ۱۳ تیرماه بسته‌های بلند مدت و محبوب اپراتورها غیبشان زد، اما با دخالت وزارت ارتباطات، اپراتورها بسته‌های بلند مدت را برگرداندند. این کار اگرچه باعث استقبال کاربران شد اما پایان ماجرا محسوب نمی‌شود. آیا اپراتورها هزینه کاربران را بر می‌گردانند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد