خودروهای ستاره‌دار ایرانی معرفی شدند

وزارت صنعت به تازگی از ستاره‌های جدید خودروهای داخلی رونمایی کرد. اما ستاره روی ستاره خودروهای داخلی در حالیست که این ابهام در ذهن برخی مشتریان وجود دارد که چرا با وجود نارضایتی از برخی تولیدات داخلی، وزارت صنعت از افزایش کیفیت این خودروها سخن می گوید؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد