ساز ناکوک ساخت و ساز

تولید مسکن بدون شک یکی از مهمترین متغیرهای موثر در قیمت این کالای مصرفی است. هر چند وزیر راه و شهرسازی نظر دیگری دارد و در اظهار نظرهای خود علت گرانی مسکن را در کمبود مسکن نمی‌داند! با این حال ساخت و ساز طی سال‌های ۹۱ تا ۹۸ تقریبا به نصف رسیده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد