معمای ۱۹ ثانیه ای پرواز مرگ

ییات بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد، تا ۱۹ ثانیه بعد از انفجار موشک اول که به سوی این هواپیما شلیک شده بود، «هیچ صدایی از کابین مسافران شنیده نمی‌شود» و مسافران در «سلامت جسمانی» بوده‌اند. نکته‌ تلخی معمای سقوط هواپیمای اکراینی را پیچیده‌تر کرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد