پنچرگیری دوچرخه‌ها در دوران کرونا در اروپا

تحقیقی در دانشگاه مونیخ آلمان صورت گرفته که نشان می‌دهد استفاده از دوچرخه در این کشور و تولید و فروش آن به طرز «شگفت انگیزی» افزایش یافته است. اساسا استفاده از این وسیله در دورانی که فاصله اجتماعی به مهمترین اصل زندگی همه مردم بدل شده، می‌تواند به یکی از راه‌های فرار محسوب شود. جالب است که بر اساس آمار، این موضوع در بریتانیا هم صادق است... وضعیت دوچرخه سواری در شهر شما چگونه است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد