نجف دریابندری؛ زندانی نفت

در ۱۷ سالگی، در گیرودار ورود نیروهای متفقین به آبادان، به بهانه‌ای از کلاس درس گریخت و سر از شرکت نفت درآورد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد