ببینید روایت زائر محمد را با جوهر نفتی صادق چوبک

«در همان سال من به شرکت نفت انگلیس و ایران رفتم به سمت مترجم و سال بعد دکتر مصدق سر کار آمد و نفت ملی شد و من مثل اکثر ایرانیان شیفته این مرد و پیرو سیاست او بودم... طولی نکشید که کودتای ۲۸ مرداد پا گرفت و ایران عزادار شد...» (زندگی من، در نقد و تحلیل و گزیده داستان‌های صادق چوبک، حسن محمودی، ص ۱۷)

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد