چالش‌های صنعت فولاد

ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود یعنی داشتن ذخایر وسیع سنگ آهن (نهمین دارنده بزرگ ذخایر سنگ آهن و دهمین تولید‌کننده بزرگ آن) و داشتن منابع قابل توجه انرژی (جزو دو کشور برتر جهان در منابع گازی)، نسبت به سایر کشورهای صنعتی در دنیا در بحث فولاد دارای مزیت تولید است. با این حال این صنعت بنیادی طی سالیان گذشته همواره بحث مدیریت بوده است. متاسفانه تغییرات مکرر سیاست‌های مربوط به بخش صادرات و ایجاد بی‌ثباتی با شعار کنترل بازار داخلی و نبود سیاست‌های صحیح در قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات فولادی و در نتیجه آن برهم خوردن توازن در زنجیره تولید از مهم‌ترین پیامد‌های سوء‌مدیریت در این صنعت است. به لحاظ ساختاری ضعف در زیرساخت‌های مبادلاتی کشور و حمل‌ونقل داخلی و عدم توانایی در استخدام دانش فنی روز، از دیگر چالش‌های این صنعت است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد