قیمت گذاری دستوری با قیمت خودرو چه کرد؟

تورم یکی از موضوعات اساسی و متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است. اما آیا می‌توان گفت خودرو در تورم نقش دارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد