ریشه مشکلات خصوصی‌سازی‌هایی مانند هفت تپه چیست؟

چند سالی‌‌ست بنگاه‌های تازه خصوصی‌شده مثل نیشکر هفت‌تپه شاهد اعتراض کارگران است اما ریشه مشکل در کجا بوده؟ آیا مشکلات در ضوابط غیرمنطقی و غیرعلمی قانون خصوصی‌سازی و نحوه اجرای آن است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد