بعد از کرونا چه بحرانی در راه است

به نظر می‌رسد کره زمین روزهای خوشی در پیش‌روی اش نیست. از بحران کرونا بگذریم، به نظر بحران‌های آب و هوایی بسیار جدی‌تر از پاندمی‌ها هستند. ابربحران مهاجرت گسترده؛ بحرانی که یک موسسه استرالیایی آن را ازعوارض بی‌توجهی به «تغییرات شدید آب و هوایی» می‌داند. بحرانی که ممکن است به جابه‌جایی، جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان تا سال ۲۰۵۰ منجر شود؛ چراکه فجایع طبیعی می‌توانند موجب موج‌های مهاجرتی، افزایش درگیری نظامی و فروپاشی اقتصادی کشورهای کمتر توسعه‌یافته شوند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد