آمریکا از چه زمانی برای ایرانی‌ها مهم شد؟

آمریکا از چه زمانی برای ایرانی‌ها مهم شد؟ صحبت از انتخابات آمریکا چند ماهی است که در فضای سیاسی و عمومی مطرح است، اما هادی خسروشاهین روزنامه‌نگار و کارشناس روابط بین‌الملل به این موضوع پرداخته که آمریکا و مسائل آن از چه زمانی برای ایرانی‌ها مطرح و مهم شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد