تیراژ چاپ پول

چاپ پول به عنوان یکی از عوامل مسلم خلق تورم، در ۶ ماهه نخست سال ۵.۴ درصد رشد کرده است. این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل، افت محسوسی را تجربه کرده که می‌تواند خبر خوبی باشد، اما یک نگرانی در آمارهای جدید وجود دارد که «اکو ایران» به بررسی آن پرداخته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد