روش برد-برد خدمت سربازی

عمر خدمت وظیفه سربازی اجباری به یک قرن می‎رسد. در این مدت راه‎حل‎ها و پیشنهادات بسیاری برای خدمت سربازی مطرح شده است، اما تاکنون تغییر چندانی در شیوه آن نشده است.

بسیاری آن را جز اتلاف وقت و عمر جوانان و دور ریختن منابع کشور نمی‎دانند و معتقدند این شیوه از خدمت سربازی باید ملغی شود. پیشنهاد جایگزین بسیاری مطرح می‎شود، اما یکی از مهمترین آن‎ها که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است، روش خدمت سربازی تخصصی است. به این صورت که افرادی که قصد حضور در سربازی را ندارند مبلغی را پرداخت کنند و در عوض، درآمد حاصله صرف حقوق به سربازان داوطلب شود. این امر باعث می‎شود تا حقوق سربازان که در حال حاضر مبلغ بسیاری ناچیزی است(حدود یک پنجم حداقل دستمزد) افزایش یافته و جذاب‎تر شود و از طرف دیگر تمرکز بیشتری بر یادگیری مهارت سربازان شود، تا در مواقع خطر بتوان از این نیرو استفاده کرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد