انسولین‌ها کجا هستند؟

«انسولین نیست» این جمله کوتاه و خبری را این روزها در رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی زیاد می‌بینیم، واکنش مسئولان هم اغلب گرفتن انگشت اتهام به سوی تحریم‌ها است اما به نظر می‌رسد بلای ارز ۴۲۰۰ تومانی این‌بار گریبان انسولین را گرفته و نه تنها ناهماهنگی در تخصیص آن باعث کمبود این دارو شده بلک زمینه قاچاقش را هم فراهم کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد