پیشگوی قهار چه می‌گوید ؟

حساسیت انتخابات آمریکا به اوج خود رسیده و نبرد شانه به شانه ترامپ و بایدن همچنان ادامه دارد.

رقابت نزدیک این دو نامزد کارشناسان و مردم را بر آن داشته تا برای پیش‌بینی نتیجه کار، به روش‌ها وآمارهای مختلفی متوسل شوند. در شرایطی که نظرسنجی‌ها و شرط‌بندی‌ها بیش‌ترین توجهات را به خود جلب کرده، معیار دیگری نیز وجود دارد که دقت بالاتری در پیش‌بینی چند دوره اخیر ریاست جمهوری آمریکا از خود نشان داده است

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد