سلطه دلار بر جهان ادامه دارد؟

سازوکار اعمال نظارت آمریکا بر تجارت جهانی چیست؟ انتخابات آمریکا به پایان رسیده و همه در انتظار اعلام نتیجه نهایی آن هستند. تحولات در آمریکا به علل مختلف بر جهان اثرات فراگیر دارد و به همین دلیل است که نتیجه انتخابات تا این اندازه برای همه مهم است. دلار یک ابزار اعمال نفوذ آمریکا بر جهان و بویژه خاورمیانه است. اما سازوکار این اثرگذاری چگونه است؟ چطور آمریکا بر مبادلات تجارت جهانی نظارت دارد و از دلار به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده می‌کند؟ آیا سلطه دلار کاهش خواهد یافت؟ به نکاتی در این زمینه اشاره می‌شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد